velikost textu

Jednorázové odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění dle občanského zákoníku a vyhlášky č. 440/2001 Sb.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jednorázové odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění dle občanského zákoníku a vyhlášky č. 440/2001 Sb.
Název v angličtině:
One time compensation for pain and social impairment in accordance with Civil code and with public notice n. 440/2001 Sb.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marie Mikešová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
124481
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této práce je problematika jednorázového odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v českém právním řádu, zejména ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001Sb., v platném Občanském zákoníku (zákon č. 40/1964Sb.) a v novém Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012Sb.). Cílem mé práce bylo shrnout existující právní úpravu na pozadí judikatury Nejvyššího soudu ČR a porovnat ji s právní úpravou, která bude účinná s účinností nového Občanského zákoníku od roku 2014. Zabývala jsem se obecně odpovědností za škodu a konkrétně odpovědností za škodu na zdraví, zejména jejím odškodňováním; vznikem, zánikem a promlčením nároku na náhradu škody na zdraví; procesem hodnocení rozsahu škody na zdraví a jeho nedostatky. Součástí práce je také exkurz do procesního hlediska souvisejícího s uplatňováním daného nároku, do Principů evropského deliktního práva (PETL), do nového Občanského zákoníku a bohaté judikatury Nejvyššího soudu ČR.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of my thesis is to analyze the legal regulation of legal responsibility for damages and compensation for damages, with special concern for health damages (damage to health). In the very near future, the biggest change in Czech civil law will come, and the comparison between contemporary legislation and the future legislation is also the reason for my research. The thesis consists of 12 chapters including introduction and conclusion. Each chapter is dedicated to partial institutes of the regulation or to institutes connected with this regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marie Mikešová 887 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marie Mikešová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marie Mikešová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB