velikost textu

Twitterverse

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Twitterverse
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Táňa Nývltová
Vedoucí:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Adam Zbiejczuk
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
124314
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Twitter, Twitterverse, komunita, aplikace třetích stran, historie Twitteru, případová studie, web 2.0
Klíčová slova v angličtině:
Twitter, Twitterverse, community, third party applications, history of Twitter, case study, web 2.0
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce se zabývá dosud komplexně nezpracovanou problematikou Twitterverse se zaměřením na komunitu Twitteru a aplikace třetích stran. Práce mapuje za použití metody kvalitativního výzkumu případové studie vznik a vývoj Twitteru a s ním spojeného fenoménu Twitterverse. Práce má přispět k lepšímu a detailnějšímu porozumění této problematiky i pro běžného čtenáře.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The diploma thesis deals with yet unprocessed complex issue of Twitterverse with a focus on community Twitter and third party applications. The thesis is mapping origin and development of Twitter and the related phenomenon Twitterverse using qualitative research methods case study. The work should contribute to a better and more detailed understanding of this issue for the general reader.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Táňa Nývltová 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Táňa Nývltová 233 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Táňa Nývltová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Souček, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adam Zbiejczuk 368 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Rudolf Vlasák 155 kB