velikost textu

Extrémní pravicový populismus v Nizozemsku? Případ Geerta Wilderse a jeho Strany pro svobodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Extrémní pravicový populismus v Nizozemsku? Případ Geerta Wilderse a jeho Strany pro svobodu
Název v angličtině:
Extreme Right Populism in the Netherlands? Case of Geert Wilders and Party for Freedom
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Van Anh Nguyen Thi
Vedoucí:
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Oponent:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Id práce:
124261
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nizozemsko, pravicový populismus, Pim Fortuyn List, People´s Party for Freedom
Klíčová slova v angličtině:
The Netherlands, populism, Pim Fortuyn List, People´s Party for Freedom
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o straně Partij voor de Vreijheid (PVV) a jejím leaderovi Geertu Wildersovi. Strana PVV je všeobecně známá jako extrémně pravicová strana kvůli své anti-imigrační politice a kritice islámu. Její leader popisuje islám ne jako náboženství, ale jako politickou ideologii, která je stejně nebezpečná jako komunismus či nacismus. Geert Wilders se brání označení extrémního pravicového politika a argumentuje tím, že říká, že jeho cílem je pouze chránit nizozemské hodnoty a identitu. Stejně odmítavý postoj má strana PVV v otázce vztahu Nizozemského království a Evropské unie. Cílem této práce je určit, zda je strana PVV extrémně pravicovou populistickou stranou podle Rydgrenovy teorie, která jasně vymezuje extrémní/radikální, pravicové i populistické aspekty tohoto typu stran. Dalším cílem této práce je zhodnotit současné postavení strany PVV na nizozemské politické scéně. Strana využila radikalizace společnosti, která vznikla po politické vraždě Pima Fortuyna a zavraždění Theo van Gogha, a postavila svůj úspěch na základě kritiky islámu a politice identity. Od svého založení se PVV dostala již třikrát do parlamentu: v roce 2006, 2010 a 2012 a v současnosti je třetí nejsilnější stranou v parlamentu. V posledních volbách roku 2012 ztratila PVV část svých voličů, což bylo důsledkem pádu vlády v témže roce, kterou sám Geert Wilders způsobil.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the Dutch political Party for Freedom (PVV) and its leader Geert Wilders. PVV is basically known as an extreme right party based on its anti-immigration policy and criticism of Islam. Its leader Geert Wilders considers Islam not to be a religion but rather a political ideology which is dangerous the same way communism or Nazism used to be. However Wilders denies labeling himself as an extreme right politician. He argues that his aim is to preserve Dutch liberal values and its identity. He tends to reject deeper integration of the Netherlands to the European Union as well. The aim of this thesis is to examine whether the PVV can be qualified as an extreme right populist party according to the Rydgren´s theory, which strictly defines extreme, right and populist aspects of this party family. The second aim of this thesis is to examine the position of the PVV on the current political scene in the Netherlands. The success of the party has started since the Dutch society has radicalized. The main reason for its radicalization was political assassination of Pim Fortuyn in 2002 and murder of Theo Van Gogh two years later. Since PVV was established, the party has participated in general elections three times: in 2006, 2010 and 2012. After the elections of 2012, the party lost 5.4% of votes compared to its election results in 2010. Despite of its declining support, PVV is currently the third largest party in Dutch parliament. The main reason of losing voters is that Geert Wilders did not follow the principle of consensus and caused the fall of government in 2012.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Van Anh Nguyen Thi 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Van Anh Nguyen Thi 166 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Van Anh Nguyen Thi 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Van Anh Nguyen Thi 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 604 kB