velikost textu

Potřeby pacientů/klientů po radikální prostatektomii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potřeby pacientů/klientů po radikální prostatektomii
Název v angličtině:
Patients´/clients´needs after radical prostatectomy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Svitáková
Vedoucí:
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Ivo Novák, Ph.D.
Bc. Eva Langrová
Id práce:
124224
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Potřeby pacientů/klientů po radikální prostatektomii Práce věnovaná potřebám pacientů/klientů po radikální prostatektomii ve své teoretické části poukazuje nejprve obecně na šíři potřeb nemocného člověka v holistickém pojetí a poté se zabývá blíže potřebami pacientů/klientů po výše jmenované operaci. Přibližuje podstatu operace a její možné trvalé následky, ze kterých vyplývají pro pacienta/klienta nově vzniklé problémy a potřeby, které se dotýkají všech oblastí jeho osobnosti. Práce je zaměřena na úlohu sestry při identifikaci a uspokojování těchto potřeb formou ošetřovatelského procesu, zdůrazněna je důležitost vhodné edukace. Výzkum empirické části zjišťuje míru připravenosti (informovanosti) pacientů/klientů po radikální prostatektomii na nastalé pooperační problémy a monitoruje jejich konkrétní potřeby v různých fázích pooperačního období.
Abstract v angličtině:
Annotation Patients`/Clients` Needs after Radical Prostatectomy The theoretical part of the present thesis, which is focused on needs of patients/clients after the radical prostatectomy, is concerned with the needs of an ill human as such within the framework of the holistic concept. Then, it analyses specific prostatectomy-patient-related needs. The thesis reveals the fundamental of this operation and its lasting ill effects that cause various problems and bring along specific needs. The above-mentioned effects concern all parts of human personality. The thesis deals with the nurse's role while identifying and satisfying these needs within the framework of the nursing process. The importance of an appropriate education is stressed as well. The practical research part not only analyses the level of patients'/clients' foreknowledge of eventual post-operative problems and complications but it monitors also their concrete needs in different stages of the post-operative period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Svitáková 943 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Svitáková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Svitáková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ivo Novák, Ph.D. 1.07 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Eva Langrová 1.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.71 MB