text size

Autorskoprávní užití v informačních sítích

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Autorskoprávní užití v informačních sítích
Titile (in english):
Use of copyrighted works in the information networks
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Jakub Fröhlich
Opponents:
JUDr. Petra Žikovská
JUDr. Irena Holcová
Thesis Id:
124023
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
25/02/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Autorské dílo Poskytovatel internetových služeb Odkazy
Keywords:
Copyrighted work Internet service provider Hyperlinks
Abstract (in czech):
ABSTRAKT (ČESKY) FRÖHLICH, Jakub: AUTORSKOPRÁVNÍ UŽITÍ V INFORMAČNÍCH SÍTÍCH Tato rigorózní práce se věnuje zabývá užitím autorských děl v informačních sítích, jako jsou například Internet a sítě typu peer-to-peer. Pozornost je věnována zejména právním pramenům, způsobům užití chráněných děl, stahování autorských děl a odkazování na ně, technickým kopiím a užití díla pro osobní potřebu. Zvláštní pozornost je věnována judikatuře v oblasti odkazů na neoprávněně zveřejněná díla a v této souvislosti též druhotné odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb a poskytovatelů file-hostingových služeb (úložišť). Zvláštní kapitoly pak pojednávají o soukromoprávních a veřejnoprávních prostředcích ochrany a mimosoudních prostředcích ochrany proti neoprávněnému užití autorských děl, jako jsou filtrování obsahu a technickým prostředkům ochrany (DRM).
Abstract:
ABSTRACT (ENGLISH) FRÖHLICH, Jakub: USE OF COPYRIGHTED WORKS IN THE INFORMATION NETWORKS The work concentrates on use of copyrighted works in the information networks such as Internet and peer-to-peer networks. Attention is devoted especially to sources of law, types of use of copyrighted works, downloading, hyperlinks, technical copies and use for personal needs. Special attention is paid to case law on linking to illegally disclosed material and in this context also secondary liability of ISPs and providers of file-hosting services. Separate chapters deal with the legal means of copyright protection in terms of private and public law and the non-judicial means of protection against unauthorized use of copyrighted works, such as content filtering and Digital Rights Management (DRM).
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Jakub Fröhlich 672 kB
Download Abstract in czech JUDr. Jakub Fröhlich 46 kB
Download Abstract in english JUDr. Jakub Fröhlich 47 kB
Download Opponent's review JUDr. Petra Žikovská 160 kB
Download Opponent's review JUDr. Irena Holcová 157 kB
Download Defence's report 153 kB