velikost textu

Autorskoprávní užití v informačních sítích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorskoprávní užití v informačních sítích
Název v angličtině:
Use of copyrighted works in the information networks
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jakub Fröhlich
Oponenti:
JUDr. Petra Žikovská
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
124023
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autorské dílo Poskytovatel internetových služeb Odkazy
Klíčová slova v angličtině:
Copyrighted work Internet service provider Hyperlinks
Abstrakt:
ABSTRAKT (ČESKY) FRÖHLICH, Jakub: AUTORSKOPRÁVNÍ UŽITÍ V INFORMAČNÍCH SÍTÍCH Tato rigorózní práce se věnuje zabývá užitím autorských děl v informačních sítích, jako jsou například Internet a sítě typu peer-to-peer. Pozornost je věnována zejména právním pramenům, způsobům užití chráněných děl, stahování autorských děl a odkazování na ně, technickým kopiím a užití díla pro osobní potřebu. Zvláštní pozornost je věnována judikatuře v oblasti odkazů na neoprávněně zveřejněná díla a v této souvislosti též druhotné odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb a poskytovatelů file-hostingových služeb (úložišť). Zvláštní kapitoly pak pojednávají o soukromoprávních a veřejnoprávních prostředcích ochrany a mimosoudních prostředcích ochrany proti neoprávněnému užití autorských děl, jako jsou filtrování obsahu a technickým prostředkům ochrany (DRM).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (ENGLISH) FRÖHLICH, Jakub: USE OF COPYRIGHTED WORKS IN THE INFORMATION NETWORKS The work concentrates on use of copyrighted works in the information networks such as Internet and peer-to-peer networks. Attention is devoted especially to sources of law, types of use of copyrighted works, downloading, hyperlinks, technical copies and use for personal needs. Special attention is paid to case law on linking to illegally disclosed material and in this context also secondary liability of ISPs and providers of file-hosting services. Separate chapters deal with the legal means of copyright protection in terms of private and public law and the non-judicial means of protection against unauthorized use of copyrighted works, such as content filtering and Digital Rights Management (DRM).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Fröhlich 672 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Fröhlich 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Fröhlich 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB