velikost textu

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výkon rozhodnutí prodejem movitých věci
Název v angličtině:
Court´s executions by sale of movables
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martina Erbová
Oponenti:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
doc. JUDr. Jiří Mikeš
Id práce:
124021
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exekuční řízení, movité věci, prodej
Klíčová slova v angličtině:
executory proceedings, movable property, execution sale
Abstrakt:
1. Abstract Jako téma své rigorózní práce jsem si zvolila výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, jelikož se s ním setkávám v rámci své praxe každý den. Exekuce je důležitým tématem současné společnosti a mělo by být samozřejmostí, že každý člověk se dokáže orientovat v základních institutech právní úpravy exekučního řízení. Ve své práci se zabývám jednak platnou právní úpravou vykonávacího řízení, rozebírám jednotlivé právní instituty, které s řízením souvisejí. Zabývám se ale i změnami, které by mohly v rámci právní úpravy nastat a které se snaží zákonodárce prosadit. Upozorňuji i na problém současné dvojkolejnosti vykonávacího řízení s řízením exekučním prováděným na základě exekučního řádu soudními exekutory.
Abstract v angličtině:
1. Abstract The English version: I chose court’s execution by sale of movables as a topic for my thesis because it’s a part of daily routine in my current profession. Execution is an important topic in the current society and it should be natural that everybody understands basic institutes of legal provisions in execution proceeding. I analyze not only the current legal provision for execution proceedings. I assess specific law institutes that are connected with legal proceedings. I also assess the changes that can occur in the legal framework in the future and that government tries to pass. I also point out an issue of the current two-way character of court’s execution done on the basis of Code of Civil Procedure with execution done by executor on the basis of Code of execution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Erbová 840 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Erbová 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Erbová 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jiří Mikeš 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB