text size

Okamžité zrušení pracovního poměru

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Okamžité zrušení pracovního poměru
Titile (in english):
Immediate Termination of an Employment Relationship
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Jiří Sedláček
Supervisor:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Opponent:
JUDr. Ljubomír Drápal
Thesis Id:
124018
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
23/06/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem, neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru
Keywords:
immediate termination of an employment by the employer, immediate termination of an employment by the employee, nullity of immediate termination of an employment
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru jako jedním ze způsobů skončení pracovního poměru v právním řádu České republiky. Prezentuje podmínky jeho platnosti a srovnává důvody, pro které lze pracovní poměr okamžitě zrušit ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. Zabývá se také problematikou neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, přibližuje čtenáři postup vedoucí k jeho zneplatnění a předkládá výčet nároků, které mohou zaměstnanci a zaměstnavatelé z neplatného skončení pracovního poměru okamžitým zrušením uplatňovat. Závěrem předkládá srovnání tohoto způsobu skončení pracovněprávního vztahu u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Abstract:
ABSTRACT The thesis covers the matter of immediate termination of an employment relationship as the one way of finishing the employment in the legal system of the Czech Republic. It presents the conditions for its validity and compares the reasons for those the employer and employee can immediately terminate their employment relationship. It also covers the theme of nullity of termination of an employment relationship by immediate dismissal or resignation, outlines the steps leading to its nullity and defines all the claims coming out from its nullity. Finally, it compares the immediate termination of an employment relationship as the way of termination the agreements on work performed outside an employment relationship.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jiří Sedláček 1007 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jiří Sedláček 100 kB
Download Abstract in english Mgr. Jiří Sedláček 47 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 117 kB
Download Opponent's review JUDr. Ljubomír Drápal 92 kB
Download Defence's report 160 kB