velikost textu

Okamžité zrušení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Okamžité zrušení pracovního poměru
Název v angličtině:
Immediate Termination of an Employment Relationship
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jiří Sedláček
Vedoucí:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Oponent:
JUDr. Ljubomír Drápal
Id práce:
124018
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem, neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru
Klíčová slova v angličtině:
immediate termination of an employment by the employer, immediate termination of an employment by the employee, nullity of immediate termination of an employment
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru jako jedním ze způsobů skončení pracovního poměru v právním řádu České republiky. Prezentuje podmínky jeho platnosti a srovnává důvody, pro které lze pracovní poměr okamžitě zrušit ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. Zabývá se také problematikou neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, přibližuje čtenáři postup vedoucí k jeho zneplatnění a předkládá výčet nároků, které mohou zaměstnanci a zaměstnavatelé z neplatného skončení pracovního poměru okamžitým zrušením uplatňovat. Závěrem předkládá srovnání tohoto způsobu skončení pracovněprávního vztahu u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis covers the matter of immediate termination of an employment relationship as the one way of finishing the employment in the legal system of the Czech Republic. It presents the conditions for its validity and compares the reasons for those the employer and employee can immediately terminate their employment relationship. It also covers the theme of nullity of termination of an employment relationship by immediate dismissal or resignation, outlines the steps leading to its nullity and defines all the claims coming out from its nullity. Finally, it compares the immediate termination of an employment relationship as the way of termination the agreements on work performed outside an employment relationship.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Sedláček 1007 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Sedláček 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Sedláček 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ljubomír Drápal 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB