velikost textu

Češi a Němci v jednom poválečném městě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Češi a Němci v jednom poválečném městě
Název v angličtině:
Czechs and Germans in a post-war city
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Fejtl
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Id práce:
124002
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se týká soužití Čechů a Němců těsně po 2. světové válce v pohraničí, zejména v jednom městě, v Mariánských Lázních. Zde byl v lednu 1946 vypraven první oficiální transport se zdejšími Němci a toto město bylo již na jaře téhož roku vyhlášeno ryze českým. Jaký byl ale postoj Čechů, místních i nově příchozích, ke zdejšímu obyvatelstvu během let 1945 a 1946? Jak se ryze německé lázeňské letovisko Marienbad proměnilo během roku v české Mariánské Lázně? Tato doba vyznačující se vyhroceným poválečným radikalismem není stále ještě podrobně prozkoumána. Práce vychází ze vzpomínek místních obyvatel, jak rodáků, tak i osídlenců. Dalším pramenem jsou písemné zdroje (kroniky, úřední spisy a novinové články).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My thesis is about coexistence of Czechs and Germans just after World War II in border region, especially in one city, in Mariánské Lázně. There was dispatched the first oficially transport with local Germans in January 1946 and this city was announced of a purely czech city in the spring 1946. What was the attitude of Czechs, local and new arrivals, to the local population over the years 1945 and 1946? As a purely German spa resort Marienbad changed during one year in Czech Mariánské Lázně? This time was characterized by the acute postwar radicalism and it is not explored in detail yet. My thesis is based on the memories of local population (natives and settlers). Another source are written documents (chronicle, official files and newspaper articles).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Fejtl 899 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Fejtl 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Fejtl 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Fejtl 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB