velikost textu

Genuine progress indicator and other alternative measures of economic development: First estimates for the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genuine progress indicator and other alternative measures of economic development: First estimates for the Czech Republic
Název v češtině:
Genuine Progress Indicator a další alternativní ukazatele ekonomického rozvoje: První odhady pro Českou republiku
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Král
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Tomáš Janotík
Id práce:
123995
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
genuine progress indicator, welfare, measuring well-being, gross national product, alternative indicators of economic growth, index of sustainable economic welfare
Abstrakt:
Abstrakt Dnes, při měření ekonomického pokroku, se zaměřujeme především na hrubý domácí product, který je měřitkem tržní activity. Indikátor skutečného pokroku je alternativní měrou ekonomického vývoje, který se zaměřuje na blahobyt, životní prostředí a udržitelnost. Hlavním cílem této práce je vytvoření indikátoru skutečného pokoku pro Českou Republiku. V první části poukazuji na slabiny dnešního měření ekonomického pokroku. Poté se zabývám jiné indikátory, které byly navrženy jako alternativy k měření ekonomického vývoje. Dále se detailně zabývám indikátorem skutečného pokroku a výpočtem pro Českou Republiku. V poslední části zkoumám výsledky mých výpočtů a porovnávám je s hrubým domácím produktem a výpočty z jiných zemí Klíčová slova Indikátor skutečného pokroku, měření blahobytu, ekonomický vývoj, alternativní ekonomické indiktory, hrubý domácí produkt E-mail autora 1michal.kral1@seznam.cz E-mail vedoucího práce jansky@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract Nowadys when measuring economic development, the main focus is on gross domestic product, which is a measure of market activity. Genuine progress indicator is an alternative measure of economic development, which shifts focus to well-being, environment and sustainability. The main goal of this study is to construct genuine progress indicator for the Czech Republic. In the first part I point out weaknesses of current measurement of economic progress. Then I address other indicators proposed as an alternative measure of economic development. After that I discuss genuine progress indicator in detail and explain its calculation for the Czech Republic. In the last part I discuss results of my computations and compare it with gross domestic product and with foreign calculations of genuine progress indicator. Keywords Genuine progress indicator, measure of well-being, economic development, alternative economic indicator, gross domestic product Author’s e-mail 1michal.kral1@seznam.cz Supervisor’s e-mail jansky@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Král 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Král 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Král 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Janotík 650 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 661 kB