velikost textu

Intrakraniální stenty v endovaskulární léčbě mozkových aneuryzmat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intrakraniální stenty v endovaskulární léčbě mozkových aneuryzmat
Název v angličtině:
Intracranial Stents in the Endovascular Therapy of Brain Aneurysms
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. František Charvát
Školitel:
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Id práce:
123973
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Radiologická klinika (15-531)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. František Charvát 8.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. František Charvát 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. František Charvát 82 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. František Charvát 2.94 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ladislava Janoušková, CSc. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 198 kB