velikost textu

Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka (TIPS) v terapii refrakterního ascitu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka (TIPS) v terapii refrakterního ascitu
Název v angličtině:
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the treatment of refractory ascites
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Id práce:
123967
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
II. interní gastroenterologická klinika (15-412)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D. 3.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D. 2.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB