velikost textu

Význam měření intra-abdominálního tlaku v prevenci vzniku abdominálního kompartmentového syndromu u pacientů hospitalizovaných na chirurgické jednotce internzivní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam měření intra-abdominálního tlaku v prevenci vzniku abdominálního kompartmentového syndromu u pacientů hospitalizovaných na chirurgické jednotce internzivní péče
Název v angličtině:
Intra-abdominal pressure measurement meaning in prevention of abdominal compartment syndrome development in patients managed at surgical intensive care unit
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
Id práce:
123964
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Chirurgická klinika (15-441)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D. 4.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D. 2.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. 360 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 60 kB