velikost textu

Cholinergní neuropřenos a kognitivní funkce ve vztahu k schizofrenii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cholinergní neuropřenos a kognitivní funkce ve vztahu k schizofrenii
Název v angličtině:
Cholinergic neurotransmission and cognitive functions in relation to schizophrenia
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Mgr. Marek Pérez
Školitel:
MUDr. Ivan Tůma, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Id práce:
123958
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika (15-520)
Program studia:
Psychiatrie (P5127)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Mgr. Marek Pérez 7.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Mgr. Marek Pérez 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Mgr. Marek Pérez 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Mgr. Marek Pérez 1.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Eva Češková, CSc. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 207 kB