velikost textu

Analýza expresse intracelulárního patogena Francisella tularensis kultivovaného za stresových podmínek a v průběhu interakce s hostitelskou buňkou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza expresse intracelulárního patogena Francisella tularensis kultivovaného za stresových podmínek a v průběhu interakce s hostitelskou buňkou
Název v angličtině:
Analysis of intracellular pathogen Francisella tularensis expression upon cultivation under stressfull conditions and during the interaction with a host cell
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
RNDr. Jaroslav Weiser, DrSc.
Konzultant:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Id práce:
123953
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav lékařské biologie a genetiky (15-120)
Program studia:
Lékařská biologie (P5117)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D. 14.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D. 2.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaroslav Weiser, DrSc. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 60 kB