velikost textu

Mycoplasma hominis v genitálním ústrojí žen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mycoplasma hominis v genitálním ústrojí žen
Název v angličtině:
Mycoplasma hominis in female genital tract
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Vydržalová
Školitel:
doc. MUDr. Olga Ryšková, CSc.
Oponenti:
MUDr. Karel Mencl, CSc.
doc. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.
Id práce:
123945
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické mikrobiologie (15-560)
Program studia:
Lékařská mikrobiologie (P5122)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Vydržalová 6.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Vydržalová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Vydržalová 44 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Markéta Vydržalová 1.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Karel Mencl, CSc. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. 265 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 75 kB