velikost textu

Kardiochirurgická operace jako model zánětové odpovědi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kardiochirurgická operace jako model zánětové odpovědi
Název v angličtině:
Cardiac Surgery as a Clinical Model of the Inflammatory Response
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Manuela Trojáčková - Kudlová
Školitel:
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Ivo Hána, CSc.
doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
Id práce:
123943
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Program studia:
Lékařská imunologie (P5121)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Manuela Trojáčková - Kudlová 9.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Manuela Trojáčková - Kudlová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Manuela Trojáčková - Kudlová 201 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Manuela Trojáčková - Kudlová 906 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Petr Němec, CSc. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 51 kB