velikost textu

Možnosti určení prognózy nemocných s generalizovaným kolorektálním karcinomem pomocí imunofenotypizace leukocytů periferní krve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti určení prognózy nemocných s generalizovaným kolorektálním karcinomem pomocí imunofenotypizace leukocytů periferní krve
Název v angličtině:
Prognostic significance of flow cytometry of peripheral blood in generalised colorectal cancer
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Pavel Veselý
Školitel:
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.
Id práce:
123938
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Pavel Veselý 7.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Pavel Veselý 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Pavel Veselý 44 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Pavel Veselý 1.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 193 kB