velikost textu

Automatizované multikomponentní odběry složek krve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Automatizované multikomponentní odběry složek krve
Název v angličtině:
Machine-controlled multicomponent blood collection
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Renata Procházková
Školitel:
prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.
Oponenti:
Doc.MUDr. Zdeňka Gašová, CSc.
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
Konzultant:
prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.
Id práce:
123935
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Renata Procházková 5.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Renata Procházková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Renata Procházková 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Renata Procházková 1.61 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Zdeňka Gašová, CSc. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 83 kB