velikost textu

Smoking and oral diseases - periodontitis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smoking and oral diseases - periodontitis
Název v češtině:
Kouření a nemoci dutiny ústní - periodontitida
Typ:
Disertační práce
Autor:
Vimal Jacob, Dr.
Školitel:
doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
Id práce:
123927
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav hygieny a preventivního lékařství (15-150)
Program studia:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P5115)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vimal Jacob, Dr. 6.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vimal Jacob, Dr. 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vimal Jacob, Dr. 117 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Vimal Jacob, Dr. 993 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 104 kB