velikost textu

Microdialysis in the rat gut: a biochemical study of nutritional blood flow and mucosal barrier

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Microdialysis in the rat gut: a biochemical study of nutritional blood flow and mucosal barrier
Název v češtině:
Mikrodialýza v gastrointestinálním traktu potkana - biochemická studie nutričního krevního průtoku a střevní bariéry
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Norbert Cibiček
Školitel:
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.
prof MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Id práce:
123926
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Lékařská chemie a biochemie (P5120)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Norbert Cibiček 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Norbert Cibiček 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Norbert Cibiček 54 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Norbert Cibiček 1.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof MUDr. Antonín Jabor, CSc. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 66 kB