velikost textu

Vliv laserových operací na hodnoty aberací vyšších řádů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv laserových operací na hodnoty aberací vyšších řádů
Název v angličtině:
Influence of laser surgery on values of low and high order aberrations
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Id práce:
123920
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. 5.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 124 kB