velikost textu

Absolute marginal discrepancy of Procera Allceram incisor and molar crown copings

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Absolute marginal discrepancy of Procera Allceram incisor and molar crown copings
Název v češtině:
Absolutní marginální diskrepance Procera Allceram řezákových a molárových kapen
Typ:
Disertační práce
Autor:
Shriharsha Pilathadka
Školitel:
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Oponenti:
MUDr. Josef Vacek, CSc.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Id práce:
123910
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (15-550)
Program studia:
Stomatologie (P5104)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Shriharsha Pilathadka 8.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Shriharsha Pilathadka 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Shriharsha Pilathadka 108 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Shriharsha Pilathadka 777 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Josef Vacek, CSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 102 kB