velikost textu

Occidentalism in Russian Travel Literature in the 18th Century: Example of Nikolai Mikhailovich Karamzin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Occidentalism in Russian Travel Literature in the 18th Century: Example of Nikolai Mikhailovich Karamzin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eleni Stergiopoulou
Vedoucí:
Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
Oponenti:
PhDr. Martina Power, Ph.D.
Péter Erdösi
Id práce:
123877
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Travel, Travel literature, Russian writers, borders, frontier, landscape, city image, identity, cultural luggage, Western Europe, backwardness, modernity
Klíčová slova v angličtině:
Travel, Travel literature, Russian writers, borders, frontier, landscape, city image, identity, cultural luggage, Western Europe, backwardness, modernity
Abstrakt:
Okcidentalis mus v ruské cestopisné literatuře v 18. století: příklad Nikolaje Michajloviče Karamzina Abstrakt Cílem mé práce je přiblížit způsob, jakým byla v 18. století konstruována ruská národní a kulturní identita. Základním pramenem je cestopisná literatura. Jedná se o cestopis ruského spisovatele Nikolaje Karamzina Listy ruského cestovatele, který formou dopisů zachycuje cestu po Německu, Švýcarsku, Francii a Anglii podniknutou v letech 1789 až 1790. Výběr autora a sledovaného období byl ovlivněn významem, které 18. století zaujímá z hlediska historického vývoje ruské literatury. Jedná se také o dobu, kdy došlo k zásadní sociální a kulturní transformaci tradičního ruského životního stylu a k jeho modernizaci. Cesta do západní Evropy, kde byl Karamzin konfrontován s hodnotami a známkami bohatého kulturního, politického a sociálního života, ho inspirovala ke koncipování alternativních národních ideálů. Ty měly přiblížit ruskou zemi a národ k západním tradicím a k ideálu „dokonalého“ života. Abychom blíže porozuměli Karamzinovým dopisům, předchází samotné analýze kapitola, která se věnuje žánrovým proměnám cestop isné literatury, ruskému historickému a kulturnímu zázemí v 18. století, osvícenské literatuře, sentimentalismu a národní a kulturní identitě. Základním tématem mé práce je však výzkum role, kterou pro konstituování ruské národní identity hrála cestopisná literatura, která čtenářům přibližovala evropské tradice. V dalším tématickém okruhu se zabývám otázkami spojenými s kategoriemi „my“ a „oni“. Evropská cestopisná literatura je využita k analýze takových konceptů jako „jinakost“, „okcidentalismus“, „orientalismus“, estetika, dějiny idejí a sémiotika. Tyto teoretické koncepty se úzce dotýkají problematiky národní identity a její reprezentace. Široký teoretický rámec tak předurčuje interdisciplinární povahu mé práce.
Abstract v angličtině:
Occidentalis m in Russian Travel Literature in the 18th Century: Example of Nikolaj Mihailovič Karamzin Summary The purpose of this research is to explore how the national and cultural identity of Russia was constructed in the eighteenth century through the vehicle of travel writing. At the heart of this research is a close analysis of the travels of the Russian author Nikolaj Karamzin to the Western Europe. Karamzin’s Letters of a Russian Traveller is a travelogue in the form of memoir in epistolary arra ngement based on his travels through the states of Germany, Switzerland, France and England in 1789-1790. The era and the author chosen are justified by the graveness that the eighteenth century has for the history of the Russian literature. An era of major transformations in all social and cultural aspects of the till-then known Russian lifestyle set the ground for a move towards modernity. By travelling to the Western Europe and displaying the values and rich greatness of some aspects of the cultural, po litical and social lives, Karamzin proposes a set of alternative national ideals. These ideals would assist the country and the nation to get closer to the standards of the Western traditions and subsequently closer to ‘paradise’ and the ‘perfect’ life. As a contextual backup for the analysis of Karamzin’s Letters I dedicate an explanatory chapter with several themes apropos to the understanding of the study which include genre of travel writing, historical and cultural background of eighteenth century Russia, enlightened literature, sentimentalism, national and cultural identity. I then propose the fundamental theme of the research, namely the discussion of the role of the Russian travel writing for the Russian national identity through the appropriation of European traditions. The second axis developed by the research concerns the study of Self and the Other. Works of classical travel narratives of European literature will be used to analyse concepts such as Constructivism, Imagined Communities, Otherness, Occidentalism and Orientalism, aesthetics and semiotics. All of the background theory proposed generates the question of the national identity and its representation. Therefore, this thesis work is interdisciplinary in nature due to the various tools of scientific analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eleni Stergiopoulou 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eleni Stergiopoulou 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eleni Stergiopoulou 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. phil. Mgr. Pavel Himl 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martina Power, Ph.D. 2.19 MB
Stáhnout Posudek oponenta Péter Erdösi 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 178 kB