velikost textu

Stanovení transkriptu BCL-2/IgH u nemocných s folikulárním B-nehodgkinským lymfomem léčených chemoterapií event. v kombinaci s monoklonální protilátkou anti CD20 - rituximabem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení transkriptu BCL-2/IgH u nemocných s folikulárním B-nehodgkinským lymfomem léčených chemoterapií event. v kombinaci s monoklonální protilátkou anti CD20 - rituximabem
Název v angličtině:
BCL-2/IgH transcript in patients with folicular B non-Hodgkin lymphoma treated by chemotehrapy with or without monoclonal anti-CD20 antibody
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. David Belada, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Id práce:
123873
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. David Belada, Ph.D. 5.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. David Belada, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. David Belada, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. David Belada, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 60 kB