velikost textu

Morfologické změny a prediktivní faktory u karcinomu prsu léčeného neoadjuvantní chemoterapií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologické změny a prediktivní faktory u karcinomu prsu léčeného neoadjuvantní chemoterapií
Název v angličtině:
Morphological changes and predictive factors in carcinoma of the breast treated by neoadiuvant chemotherapy
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
Id práce:
123871
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Fingerlandův ústav patologie (15-490)
Program studia:
Patologie (P5145)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Helena Hornychová, Ph.D. 14.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Helena Hornychová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Helena Hornychová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Helena Hornychová, Ph.D. 1.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 60 kB