velikost textu

Long-Term Care in the Czech Republic: The Way Forward

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Long-Term Care in the Czech Republic: The Way Forward
Název v češtině:
Budoucnost dlouhodobé péče v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Blechová
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Pavloková
Oponent:
Mgr. Michal Lebovič
Id práce:
123860
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
long-term care, Czech Republic, expenditures, projection, population ageing
Klíčová slova v angličtině:
long-term care, Czech Republic, expenditures, projection, population ageing
Abstrakt:
Abstrakt Zaměřením této bakalářské práce jsou budoucí výdaje na dlouhodobou péči v České republice. Práce obsahuje úvod do problematiky dlouhodobé péče a demografického stárnutí, na který navazuje matematický model odhadující budoucí výdaje na dlouhodobou péči do roku 2060. Vliv demografického stárnutí na tyto výdaje je velice výrazný. Predikce je založena na externí populační projekci a pro vyčíslení nákladů na dlouhodobou péči používá data zachycující 65% české populace, což predikci činí jedinečnou. Tato práce obsahuje výsledky projekce a také jejich srovnání s již existujícím modelem, který používá stejnou populační projekci.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the future development of expenditures on long-term care in the Czech Republic. It consists of an introduction to the problems of population ageing and long-term care and then uses a mathematical model to predict the future expenditures on long-term care until the year 2060. The impact of population ageing on these costs is crucial. The prediction is based on an external population projection and uses data on long-term care capturing about 65% of Czech population which makes the prediction very unique. The thesis contains the results of this projection as well as their comparison with another model using the same population projection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Blechová 1018 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Blechová 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Blechová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Pavloková 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Lebovič 739 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 628 kB