velikost textu

Price elasticity of household water demand in Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Price elasticity of household water demand in Czech Republic
Název v češtině:
Cenová elasticita poptávky po vodě v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Hortová
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M.
Id práce:
123813
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
cena vody, spotřeba vody, cenová elasticita, domácnosti, Česká republika, Kladno
Klíčová slova v angličtině:
water price, water consumption, price elasticity, households, Czech Republic, Kladno
Abstrakt:
Abstrakt Během posledních desetiletí se v České republice stále zvyšují ceny vody, což vede k následnému snižování její spotřeby. Tomuto tématu se věnuje velké množství studií, ale dle našich zjištění se žádná z nich nezabývá Českou republikou. Obecně lze říci, že hlavním cílem této práce je nalezení krátkodobé a dlouhodobé cenové elasticity poptávky po vodě v České republice a následně v Kladně. Při zkoumání poptávky po vodě v Kladně vyšetřujeme cenovou elasticitu v závislosti na odlišném počtu člen· v domácnostech. V obou případech dojdeme k závěru, že poptávka je neelastická v krátkém i dlouhém časovém období. Dále zjistíme, že cenová elasticita roste s klesajícím počtem člen· domácností v obou časových obdobích. Naše výsledky jsou v souladu se závěry ostatních studií.
Abstract v angličtině:
Abstract In the Czech Republic, during last decades, water price steadily increases causing water consumption to steadily decrease. A great deal of literature is devoted to the price elasticity of water demand but to the best of our knowledge, no similar study has been devoted entirely to the Czech Republic. The general purpose of this thesis is nding the short and long-run price elasticities of water demand in the Czech Republic and in Kladno. In the latter case, we analyze the short and long-run price elasticities of water demand across dierent household sizes. In both cases water demand appears to be inelastic with respect to water price regardless of the time period. Moreover, we nd evidence that both the short and long-run price elasticities increase with decreasing household size. Our inferences are in line with previous ndings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Hortová 628 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Hortová 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Hortová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M. 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 645 kB