velikost textu

Dutch disease in Russia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dutch disease in Russia
Název v češtině:
Holandská nemoc v Rusku
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Robert Havelka
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jiří Kukačka
Id práce:
123766
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Holandská nemoc, Rusko, měnový kurz
Klíčová slova v angličtině:
Dutch disease, Russia, exchange rate
Abstrakt:
Robert Havelka Holandská nemoc v Rusku Abstrakt Holandská nemoc nabízí formální vysvětlení jevu známého jako “Prokletí přírodních zdrojů”. Tato práce studuje případ Ruska, které vlastní velké množství přírodních zdrojů. Ustanovit jestli je země nakažena Holandskou nemocí záleží na existenci určitých příznaků. Dlouhodobý vztah mezi cenou ropy a Ruským reálným měnovým kurzem nebyl potvrzen (1. příznak), ale úroveň mzdové hladiny v Rusku se pohybovala dle predikcí modelu Holandské nemoci (2. příznak). Statisticky signifikantní vztah byl nalezen mezi Ruským GDP, cenou ropy a objemem exportované surové nafty (3. příznak). Cena ropy má dlouhodobý pozitivní vliv na výstup průmyslového sektoru (4. příznak), což implikuje značnou závislost Ruské ekonomiky na ceně ropy. Poslední vztah je v přímém rozporu s předpovědí našeho modelu, ale pravděpodobně je to následek špatného rozdělení mezi ropným a průmyslovým sektorem, či mezi průmyslovým sektorem a sektorem služeb. KlasikaceF30, P28, Q30 Klíčová slovaHolandská nemoc, Rusko, měnový kurz E-mail autorarobberth.cz@gmail.com E-mail vedoucího práceroman.horvath@gmail.com
Abstract v angličtině:
Dutch disease in Russia Robert Havelka Abstract Dutch Disease offers formal explanation to the so-called “Resource curse”. Detection of Dutch Disease is divided into individual symptoms. We study the case of Russia, i.e. country which possesses significant reserves of natural resources. Long-term relationship between oil price and Russian real exchange rate was not established (1st symptom), but we find evidence of growth and fall of overall wage level in Russia as predicted by Dutch Disease (2nd symptom). We have been able to find statistically significant long-term relationship between Russian GDP, oil price and crude oil export volumes (3rd symptom). Oil price is found to have positive impact on the output of manufacturing sector, which implies Russian economy is to even larger extent vulnerable to oil price shocks. Last link is in direct contradiction with predictions of our model, but it is likely the result of Russian manufacturing sector not being entirely “non-oil”, or that some manufacturing sub-sectors are not producing tradable goods. JEL ClassicationF30, P28, Q30 KeywordsDutch disease, Russia, exchange rate Author’s e-mailrobberthz.cz@gmail.com Supervisor’s e-mailroman.horvath@gmail.com
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Robert Havelka 891 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Robert Havelka 148 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Robert Havelka 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Robert Havelka 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kukačka 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 621 kB