velikost textu

Změna německé jaderné energetiky po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna německé jaderné energetiky po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě
Název v angličtině:
Change of the German nuclear energy policy after the accident of nuclear power station in Fukushima
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Svobodová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Romana Mynaříková
Id práce:
123756
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 8. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Německo, jaderná energie, jádro, energetika, odstoupení, Fukušima, Atomausstieg
Klíčová slova v angličtině:
Germany, nuclear power, atomic power, energy policy, nuclear power phase-out, Fukushima
Abstrakt:
Německo se v létě roku 2011 rozhodlo, že přestane využívat jádro jako zdroj energie. Političtí představitelé tak reagovali na odpor společnosti k jaderné energii, který byl umocněn havárií jaderné elektrárny v japonské Fukušimě v březnu roku 2011. Předložená práce „Změna německé jaderné energetiky po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě“ se zabývá německou jadernou energetikou a současně protiatomovým hnutím od jejich počátků, ovšem s důrazem na období od roku 1998, kdy se začalo řešit během prvního působení Zelených ve vládě tzv. první odstoupení od jaderné energie, až do konce roku 2012. Kroky převážně politických aktérů jsou analyzovány v návaznosti na havárii ve Fukušimě, cílem této analýzy je popsat změny v energetice a najít příčiny rozhodnutí vzdát se jaderné energie. Práce dochází k závěru, že důvodem pro novelizaci atomového zákona, a tedy postupné vypnutí všech jaderných elektráren, byla nejen nevole společnosti, ale také tlak celé opozice na vládu. Vláda se snažila si udržet své voliče, případně si větší koaliční partner, tedy CDU/CSU, chtěl otevřít možnost nové koalice s nějakou z opozičních stran. V následujících letech bude muset Německo vystavět jak nové elektrárny, tak inteligentní sítě. Pokud ještě k tomu bude chtít dodržet své cíle v oblasti ochrany životního prostředí, budou to muset být obnovitelné zdroje, nikoliv uhlí, čím jádro nahradí. Dále bude muset najít konečné úložiště pro jaderný odpad a vyřešit žaloby energetických koncernů, které žalují vládu pro náhradu škody za zásah do vlastnictví.
Abstract v angličtině:
Germany decided in summer 2011 to stop using the atom as a source of energy. Politicians responded this way because of resistance of the society to the nuclear power. This opposition grew after the accident in Japanese power station Fukushima in March 2011. This thesis deals with German nuclear power policy and the anti-nuclear movement. It will trace it from its beginning in 1998, when the Green party was for the first time in government and the first nuclear power phase-out was decided, until the year 2012. The moves of mostly political participants are analysed in connection to Fukushima accident. The aim of this analyse is to describe the changes in German energy policy and to find reasons for the decision to give up nuclear power. The paper comes to conclusion that the reason for the amendment of nuclear act and thereby gradual disconnection of all nuclear power stations was not only because of the demand by the public, but also the pressure of the opposition on the government. The government tried to keep their voters, alternatively the bigger coalition partner CDU/CSU wanted to open another coalition possibility with one of the oppositional parties. Germany will have to build in following years not only new power stations, but also intelligent nets as well. If the Germans want to keep their goals regarding the environment, atoms will have to be replaced by renewable resources, not coal. Furthermore, Germans will have to find a definite nuclear waste dump and deal with legal actions energy supply concerns, who sue the government for compensation because of the proprietary right violation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Svobodová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Svobodová 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Svobodová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Romana Mynaříková 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB