velikost textu

Svoboda pohybu obchodních společností ve světle modernizace evropského korporátního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svoboda pohybu obchodních společností ve světle modernizace evropského korporátního práva
Název v angličtině:
Freedom of movement of business companies in the light of modernization of European corporate law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Chobola
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
12368
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Chobola 3.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Chobola 2.38 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Chobola 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB