velikost textu

The monetary policy and financial stress: the empirical analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The monetary policy and financial stress: the empirical analysis
Název v češtině:
Měnová politika a finanční stres: Empirická analýza
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Štimpl
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vojtěch Seman
Id práce:
123647
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
měnová politika, finanční stres
Klíčová slova v angličtině:
monetary policy, financial stress
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá vztahy mezi instrumentem měnové politiky – centrální úrokovou mírou, makroekonomickými proměnnými – HDP a inflace, a finančním stresem. Jako proxy pro finanční stres zahrnujeme složenou proměnnou Finančního Indexu Stresu pro Českou republiku. Analyzujeme SVAR model, který nám umožní zahrnutí endogenních proměnných, a také nabízí možnost odhadu současných vztahů mezi proměnnými. Z výsledků naší analýzy docházíme k poznání, že finanční stres je důležitým faktorem v rozhodovacím procesu centrálních bank. Rostoucí míra stresu snižuje dlouhodobě úrokovou míru, naopak prudký vzrůst úrokových měr s sebou přináší velkou porci stresu. Finanční stres má negativní vliv na reálný výkon ekonomiky.
Abstract v angličtině:
Abstract This work is concerned with interrelations between monetary policy instrument – policy rate, key macroeconomic control variables – GDP, inflation, and financial stress. As a proxy for financial stress we consider composed financial stress index for the Czech Republic. We estimate the SVAR model, which allows for more than one variable to be endogenous and also for contemporaneous relations. Resulting from the SVAR analysis we conclude that financial stress is definitely a relevant factor for policy-making decisions. In the long term, rising levels of financial stress is decreasing the policy rate, on the other hand increase in policy rate is significantly stressful event for financial markets. Financial stress is significantly a negative factor in terms of real output.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Štimpl 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Štimpl 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Štimpl 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vojtěch Seman 921 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 628 kB