text size

Biblioterapie v prostředí veřejných knihoven

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Biblioterapie v prostředí veřejných knihoven
Titile (in english):
Bibliotherapy in the environment of public libraries
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lucie Šlamberová
Supervisor:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Lidmila Vášová
Thesis Id:
123581
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Study programm:
Information and Library Studies (N7201)
Study branch:
Information and Library Studies (INSK)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
27/01/2014
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Biblioterapie, veřejné knihovny, disciplíny, psychologie, výchova, léčba, četba
Keywords:
Bibliotherapy, public libraries, disciplines, psychology, education, treatment, reading
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem této práce je představit pojem biblioterapie a její aplikaci v prostředí veřejných knihoven. Text je rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je představen pojem biblioterapie, kdo a jakým způsobem se tímto oborem zabývá a jaké může mít četba účinky. Je zde představeno i několik knižních titulů, které se řadí do biblioterapuetické literatury. Stěžejní část práce je pak postavena na příkladech praxe s oborem biblioterapie veřejných knihoven v České republice i zahraničí. Praktická část obsahuje rozhovor s knihovnicí paní Marcelou Kořínkovou, která se biblioterapií aktivně zabývá, dále návrh implementace biblioterapeutického oddělení do imaginární veřejné knihovny a nakonec výzkum prezentující povědomí a zájem široké veřejnosti o obor biblioterapie.
Abstract:
Abstract This thesis aims to introduce the notion of bibliotherapy and its application in public library environment. The text is divided into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part, the notion of bibliotherapy itself is introduced, together with questions of who is engaged in this field, as well as the effects of reading. There are presented several book titles which belong to bibliotherapeutic literature. The substantial part of the thesis is then built on specific examples of bibliotherapy practiced in public libraries in the Czech Republic, as well as abroad. The practical part features first an interview with Mrs Marcela Kořínková who actively engages in bibliotherapy; second, there is a proposal of implementation of a bibliotherapeutic department in an imaginary public library, and last, there is a research presenting the wide public’s awareness of, and interest in the field of bibliotherapy.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lucie Šlamberová 1.12 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Lucie Šlamberová 335 kB
Download Abstract in czech Mgr. Lucie Šlamberová 38 kB
Download Abstract in english Mgr. Lucie Šlamberová 38 kB
Download Supervisor's review PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 245 kB
Download Opponent's review PhDr. Lidmila Vášová 42 kB
Download Defence's report 153 kB