velikost textu

Překážky zápisné způsobilosti ochranné známky Společenství a ochranné známky Spojených států amerických

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překážky zápisné způsobilosti ochranné známky Společenství a ochranné známky Spojených států amerických
Název v angličtině:
Bars to Trademark Registration of the Community Trademark and the US Trademark
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Schenková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Id práce:
123507
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem rigorózní práce je srovnání překážek zápisu a materiálních otázek řízení o zápisu ochranné známky Společenství a ochranné známky Spojených států. Účelem této práce je zjištění, zda a v jakých otázkách Evropské Společenství a Spojené státy uplatňují rozdílnou politiku ve vztahu k ochranným známkám či zda v zájmu bezproblémového fungování mezinárodního obchodu mohou přihlašovatelé očekávat shodné výsledky napříč Atlantickým oceánem.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis is to explore the differences between the conceptions of registrability of the Community trademark on one hand and the trademark of the US on the other hand, and how the legislators formulate and apply the bars to registration. The thesis explains whether and what issues are treated differently in the European Community and the US or whether applicants may expect uniform results in the interest of smoothness of international trade in both jurisdictions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Schenková 906 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Schenková 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Schenková 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Růžička, CSc. 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 253 kB