velikost textu

Automotive fuel taxes and cross-border shopping

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Automotive fuel taxes and cross-border shopping
Název v češtině:
Daně z benzínu a přeshraniční nákupy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jozef Kubovič
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Jakub Mikolášek
Id práce:
123456
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
cezhraničné nakupovanie, pohonné hmoty, ceny pohonných hmôt, dane na pohonné hmoty, vládne príjmy
Klíčová slova v angličtině:
Cross-border shopping, Automotive fuels, fuel prices, fuel taxes, government revenue
Abstrakt:
Abstrakt Táto práca je zameraná na ukázanie existencie cezhraničného nakupovania pohonných hmôt medzi Českou Republikou a susediacimi štátmi v období od Januára 2005 do Decembra 2012. Ako jednu z hlavných príčin cezhraničného nakupovania sme uviedli rozdiely v zdanení pohonných hmôt v rozličných štátoch, ktoré následne spôsobujú rozdiely v cenách pohonných hmôt. S použitím mesačných dát na naftu a benzín sme skonštruovali model korekcie chyby a odhadli dlhodobé aj krátkodobé vzťahy medzi spotrebou pohonných hmôt a jednotlivými cenami za pohonné hmoty v Česku a susediacich štátoch. Zistili sme negatívny dopad zvýšenia cien benzínu v Česku na jeho spotrebu a pozitívny dopad zvýšenia relatívnej ceny benzínu v Nemecku na spotrebu benzínu v Česku, čo dokazuje existenciu cezhraničného nakupovania medzi Nemeckom a Českou Republikou.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis investigates the presence of the cross-border shopping for automotive fuel between the Czech Republic and neighbouring countries over the time period from January 2005 to December 2012. Tax rates on fuels were described as one of the main source of price difference between countries that induces cross-border shopping. Using monthly data for diesel and petrol we used error correction model and estimated both long-term and short-term relationships between consumption of fuel in the Czech Republic and prices in Czech Republic and neighbouring countries. We found the evidence of a negative relationship between prices of petrol in the Czech Republic and its consumption as well as a positive relationship between relative price of petrol in Germany upon the consumption of petrol in the Czech Republic, which indicates presence of the cross-border shopping from Germany to Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jozef Kubovič 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jozef Kubovič 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jozef Kubovič 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jakub Mikolášek 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 676 kB