velikost textu

Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu – vývoj situace v ČR v posledních 30 letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu – vývoj situace v ČR v posledních 30 letech
Název v angličtině:
Inclusion and integration of children with hearing impairment in mainstream primary schools – developments the situation in the Czech Republic in the last 30 years
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Jungová
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
123441
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě se sluchovým postižením, integrace, inkluze, škola hlavního vzdělávacího proudu, škola pro žáky se sluchovým postižením
Klíčová slova v angličtině:
child with hearing handicap, integration, inclusion, a mainstream school, a school for children with hearing handicaps
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce se skládá z teoretické a aplikační části. V teoretické části se popisuje vývoj školské integrace a inkluze v České republice během posledních přibližně třiceti letech na základě odborné literatury a legislativy. Zaměřuje se na žáky se sluchovým postižením. Je zahrnutý i krátký popis situace v zahraničí a srovnání České republiky se Švédskem. V aplikační části se zkoumá vývoj školské integrace a inkluze na základě provedených rozhovorů s osobami se sluchovým postižením různého věku, které mají vlastní zkušenosti s integrací a inkluzí na běžné základní škole.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) The bachelor thesis consits of a theoretical and practical part. In the theoretical part development of school integration and inclusion in the Czech Republic during the last thirty years based on academic literature and legislation is described. It focuses on children with hearing impairment. It also includes a short description of a situation abroad and a comparison between the Czech Republic and Sweden. In the practical part development of school integration and inclusion based on interviews with people of different age who have hearing impairment and their own experience with integration and inclusion at a common elementary school is researched.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Jungová 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Jungová 759 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Jungová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Jungová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 334 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB