velikost textu

Game theory and poker

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Game theory and poker
Název v češtině:
Teorie her a poker
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Schmid
Vedoucí:
Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Id práce:
123431
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Diskrétní modely a algoritmy (IDMA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
teorie her, pokr, optimální hra, Nashovo equilibrium, regret minimalizace, regret matching
Klíčová slova v angličtině:
game theory, poker, optimal play, Nash equilibrium, regret minimization, regret matching
Abstrakt:
Tato práce představí základní koncepty teorie her. Jsou představeny nezbytné modely a koncepty, následovány výpočetní složitostí odpovídajích algoritmů. Pok- er je formalizován v rámci modelů teorie her. Nejnovější algoritmy pro tento mod- el her jsou vysvětleny pomocí aplikace na poker. Práce také podává přehled o tom jak mezi sebou mohou jednotlivé programy soutěžit, konkrétně na příkladu Annu- al Computer Poker Competition a příhlášených programů. Nakonec je představen nový výsledek týkající se extensive form her s mnoha akcemi. Klíčová slova: Teorie her, poker, Nash equilibrium, hry s neúplnou informací
Abstract v angličtině:
This thesis introduces the basic concepts of the game theory. Necessary models and solution concepts are described. Follows the summary of the computational complexity of these concepts and corresponding algorithms. Poker is formalized as one of the game theory game models. State of the art algorithms for the ex- tensive form games are explained with the application to the Poker. The thesis also introduces the Annual Computer Poker Competition and participating pro- grams. Finally, new result about the extensive form games with many actions is presented. Keywords: Game theory, Poker, Nash equilibrium, Extensive form games
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Schmid 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Schmid 11 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Schmid 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Hladík, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. 152 kB