velikost textu

Model koordinace věřitelů - diskrétní případ a limitní chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Model koordinace věřitelů - diskrétní případ a limitní chování
Název v angličtině:
Creditor coordination model - discrete case and limit behaviour
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Šedek
Vedoucí:
doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Oponent:
Mgr. Oliver Polyák
Id práce:
123404
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teorie globálních her, model koordinace věřitelů, konečný počet hráčů
Klíčová slova v angličtině:
global games, creditor coordination model, finite players
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá teorií globálních her, konkrétně její aplikací na mo- dely koordinace věřitelů. Rozpracováno je zde několik variant těchto modelů. Konkrétně jsou v práci analyzovány modely s konečným počtem hráčů. Nej- prve je rozebrán model pro dva hráče, poté je zobecněn na symetrický model n hráčů. U symetrického modelu je dále analyzováno limitní chování a ukázána konvergence modelu s konečným počtem hráčů k modelu s předpokladem kontinua hráčů. Modely s předpokladem kontinua hráčů jsou často používané v literatuře zabývající se modely koordinace věřitelů. Dále se práce zabývá asymetrickým modelem jednoho velkého hráče a ostatních malých hráčů. U modelů je rozebrána existence a jednoznačnost rovnovážného řešení. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis concerns with the theory of global games, in particular its ap- plication to creditor’s coordination models. Several variants of these models are introduced throughout the text. All of the variants are based on the as- sumption of the finite number of players. This is rather unusual, because the literature on creditor coordination models mainly builds on the assumption of a continuum of players. We firstly describe the model for two players then we generalize it to the symmetric n-player model. After that, we analyze the limit behavior of n-player symmetric model and show the convergence of the model to the model, which is based on the assumption of a continuum of players. The thesis then deals with the asymmetric models of one big and other small players. An analysis of existence and uniqueness of equilibrium is attached to the solution of the models, where the analysis turns out to be feasible. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Šedek 482 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Šedek 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Šedek 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Oliver Polyák 712 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 614 kB