velikost textu

Analýza systému bezhotovostního platebního styku prostřednictvím platebních karet v České republice - právní a ekonomické aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza systému bezhotovostního platebního styku prostřednictvím platebních karet v České republice - právní a ekonomické aspekty
Název v angličtině:
Analysis of the cashless payment system via credit cards in the Czech Republic - legal and economic aspects
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Libor Hrubý
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
123323
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
platební karty, platební styk, vydávání platebních karet
Klíčová slova v angličtině:
payment cards, system of payment, issuing of payment cards
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce popisuje systém bezhotovostního platebního styku prostřednictvím platebních karet v České republice, a to ze dvou hlavních pohledů – ekonomického a právního. Ten první přináší pohled na problematiku platebního styku a používání platebních karet jako systému začleněného do současné ekonomiky, popisuje aktuální problémy a přístupy. Popisuje ekonomickou sílu používání těchto prostředků v soudobém ekonomickém prostředí. Druhý pohled pak popisuje zákony a další právní náležitosti nutné pro funkční prostředí elektronických platebních prostředků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Thesis describes system of cashless transfer by payment cards in the Czech Republic out of two perspectives – economic and legal. The first one brings insight to this subject and to use of payment cards as a system incorporated to today’s economics. Describing economic power of this tools in contemporary economic environment. Second view describes laws and other legal necessities needed for working environment of electronic payment devices.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Libor Hrubý 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Libor Hrubý 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Libor Hrubý 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 185 kB