velikost textu

Léčba nádorů hlavy a krku radioterapií s modulovanou intenzitou s využitím simultánního integrovaného boostu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Léčba nádorů hlavy a krku radioterapií s modulovanou intenzitou s využitím simultánního integrovaného boostu
Název v angličtině:
Intesity modulated radiotherapy with simultanous integrated boost in the treatement of head and neck cancer.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Hana Stankušová, CSc.
Id práce:
123149
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Klinika onkologie a radioterapie (15-532)
Program studia:
Klinická onkologie a radioterapie (P5142)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. 8.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. 2.52 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hana Stankušová, CSc. 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB