velikost textu

Kvalita vidění u nedonošených dětí ve školním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita vidění u nedonošených dětí ve školním věku
Název v angličtině:
Quality of vision on premature childrem during pupilage
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Dana Liláková, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Dagmar Hejcmanová, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.
Id práce:
123134
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Dana Liláková, Ph.D. 3.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Dana Liláková, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Dana Liláková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Dana Liláková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 78 kB