velikost textu

Rámcová rozhodnutí jako nástroj justiční spolupráce ve věcech trestních v Evropské unii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rámcová rozhodnutí jako nástroj justiční spolupráce ve věcech trestních v Evropské unii
Název v angličtině:
Framework decisions as an instrument for judicial cooperation in criminal matters within the EU
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Olga Šolcová
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponent:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Id práce:
12309
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Olga Šolcová 3.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Olga Šolcová 3.39 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Olga Šolcová 3.71 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB