velikost textu

The Impact of an Announcement of a New Car Model on the Price of Stocks of Automobile Companies

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Impact of an Announcement of a New Car Model on the Price of Stocks of Automobile Companies
Název v češtině:
Dopad ohlášení nového modelu na ceny akcií automobilových společností
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ján Micenko
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniel Benčík
Id práce:
123051
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
automobilový priemysel, akciový trh, zverejnenie informácií, stanovenie ceny, capital asset pricing model, autoregressive conditional heteroskedasticity, generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
Klíčová slova v angličtině:
automobile industry, stock market, release of information, price determination, capital asset pricing model, autoregressive conditional heteroskedasticity, generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá dopadom uvedenia nového automobilu na akcie týkajúcej sa spoločnosti a jej konkurentov a takisto sa zaoberá dopadom zverejnenia hospodárskeho výsledku na akcie danej spoločnosti. Použil som dva rozne prístupy na rozbor týchto efektov, jeden zameraný na výnosnosť akcií s použitím CAPM a druhý zameraný na volatilitu akcií s použitím GARCH modelu. V práci som zistil, že uvedenie nového automobilu má signifikantný pozitívny efekt na výnosnosť akcií danej spoločnosti ale že nemá jednoznačný efekt na výnosnosť akcií konkurenčných spoločností. Ďalej som zistil, že uvedenie nového automobilu nemá dopad na volatilitu akcií danej spoločnosti a takisto že nemá dopad na volatilitu akcií konkurenčných spoločností. Navyše som zistil, že zverejnenie hospodárskeho výsledku nemá jednoznačný dopad na výnosnosť akcií týkajúcej sa spoločnosti ale že má signifikantný pozitívny dopad na ich volatilitu.
Abstract v angličtině:
This work studies the impact of an introduction of a new car model on the stocks of the introducing company and its rivals and also the impact of an earnings announcement on the stocks of the introducing company. I use two different approaches to explore these effects, one focusing on the stock returns through the CAPM and the other focusing on the volatility of stocks using GARCH model. I found that the new model introduction has a significant positive effect on the returns of stocks of the announcing company but I found no definite effect on the returns of stocks of the competition. Moreover, I found that the new model introduction has no effect on the volatility of stocks of the announcing company and similarly I found no definite effect on the volatility of stocks of the competition. Furthermore, I found that the earnings announcement has no definite effect on the stock returns of the announcing company but that it has a significant positive effect on the volatility.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ján Micenko 769 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ján Micenko 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ján Micenko 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Benčík 1.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 652 kB