text size

Viktor Barvitius (1834-1902)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Viktor Barvitius (1834-1902)
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Aneta Klouzová
Supervisor:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Opponent:
Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
Thesis Id:
123027
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
History of Art (DUM)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
28/05/2012
Defence result:
Excellent
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Viktor Barvitius (1834-1902), český programový realismus, francouzský programový realismus, malířství 19. století, portrétní studie, historická malba, žánr, inspektor Obrazárny SVPU
Keywords:
Viktor Barvitius (1834-1902), Czech Programme Realism, French Programme Realism, 19th Century painting, portrayals, historical painting, genre, inspector of the SVPU Art Gallery
Abstract (in czech):
Abstrakt v českém jazyce: Snahou této diplomní práce je podat co nejucelenější obraz o životě a díle malíře Viktora Barvitia (1834 – 1902), jednoho z průkopníků moderního realismu u nás. Sledování životních osudů a vlivů, jež formovaly jeho umělecký vývoj, umožňuje vnímat dílo tohoto milovníka městského ruchu v kontextu dobového malířství. Barvitiova tvorba, koncentrující dobové stěžejní oblasti malířství – portrétní studie, historickou malbu, žánr, dosáhla vrcholu za malířova francouzského pobytu mezi lety 1865- 1867. Malíř je také pro hbitou reakci na francouzský moderní realismus vedle Karla Purkyně a Soběslava Pinkase oceňován jako jeden z „proroků“ programového realismu v Čechách. Roku 1877 byl Viktor Barvitius jmenován inspektorem Obrazárny SVPU a historie českého muzejnictví mu vděčí za mnohé. Barvitiovo celoživotní působení ve světě umění, jak na poli tvůrčím, tak na poli teoretickém, z něj činí významnou osobnost českých kulturních dějin. Nedílnou součástí práce jsou ukázky dobové a pozdější výtvarné kritiky a obrazová příloha. Práce zahrnuje rovněž soupis Barvitiových děl vyskytujících se v českých a moravských muzeích a galeriích, v Národní galerii v Praze, jakož i seznam malířových děl, jež byla předmětem aukcí, a katalog umělcova díla.
Abstract:
English abstract: In this my master thesis I attempt to depicture comprehensively the life-work of Viktor Barvitius (1834 – 1902), one of the Czech Pioneers of Modern Realism. Tracing the fates and influences that had formed the oeuvre of this fancier of urban turmoil helps us to figure out his positron within the kontext of period art. Barvitiuses creation embraces all main domains of painting of the time: portrayals, historical painting, genre; it has reached its peak during his stay in France between 1865 and 1867. For his immediate reaction to the French Modern Realism and together with Karel Purkyně and Soběslav Pinkas, Barvitius represents one of the prophets of the Czech Programme Realism. In 1877, Barvitius got a commission as an inspector of the SVPU Art Gallery; Czech museum culture is a great deal due to his activity on the field. Barvitiuses whole life artistic work, both theoric and practical, make him an important figure of Czech cultural history. Hooked illustration and period and later reviews make an integral part of my thesis. It also includes the list of Barvitiuses art pieces owned by Czech museums and galleries, Czech National Gallery in Prague, the art pieces that were the subjects of auction-sale and the inventory of his art work.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Aneta Klouzová 932 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Aneta Klouzová 118.43 MB
Download Abstract in czech Mgr. Aneta Klouzová 8 kB
Download Abstract in english Mgr. Aneta Klouzová 8 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 36 kB
Download Opponent's review Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D. 35 kB
Download Defence's report 17 kB