velikost textu

Korekce refrakčních vad operací vlastní čočky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korekce refrakčních vad operací vlastní čočky
Název v češtině:
Korekce refrakčních vad extrakcí vlastní čočky
Název v angličtině:
Correction of refractive errors by the means of lens surgery
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Zlatica Dúbravská
Školitel:
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
Id práce:
122964
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Zlatica Dúbravská 4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Zlatica Dúbravská 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Zlatica Dúbravská 51 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Zlatica Dúbravská 1.43 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 74 kB