velikost textu

Nádorové bujení a zánětlivá odpověď

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nádorové bujení a zánětlivá odpověď
Název v angličtině:
Inflammatory Reaction Induced by Cancer
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Dagmar Hlávková
Školitel:
doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.
Oponenti:
Prof. Doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Id práce:
122963
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Program studia:
Lékařská imunologie (P5121)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Dagmar Hlávková 7.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Dagmar Hlávková 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Dagmar Hlávková 142 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Dagmar Hlávková 998 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 40 kB