velikost textu

Hodnocení opacit zadního pouzdra u pacientů po operaci katarakty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení opacit zadního pouzdra u pacientů po operaci katarakty
Název v angličtině:
Evaluation of the posterior capsule opacification after cataract surgery
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jana Nekolová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
Id práce:
122962
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jana Nekolová, Ph.D. 3.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jana Nekolová, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jana Nekolová, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jana Nekolová, Ph.D. 1.51 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 65 kB