velikost textu

Remodelace myokardu za různých patologických stavů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Remodelace myokardu za různých patologických stavů
Název v angličtině:
Cardiac remodeling under various patological states
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Potáčová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Michaela Adamcová, CSc., Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. František Kolář, CSc.
doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc.
Id práce:
122959
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav fyziologie (15-130)
Program studia:
Fyziologie a patologická fyziologie (P5113)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Potáčová, Ph.D. 7.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Potáčová, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Potáčová, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Anna Potáčová, Ph.D. 1.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. František Kolář, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 109 kB