velikost textu

Vztah ochranných známek a zeměpisných označení - Spor o označení Budweiser

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah ochranných známek a zeměpisných označení - Spor o označení Budweiser
Název v angličtině:
The relationship of trademarks and geographical indications - The dispute relating to the designation Budweiser
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Duffková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Id práce:
122944
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zeměpisné označení, ochranná známka
Klíčová slova v angličtině:
geographical indication, trademark
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se věnuje vztahu ochranných známek a zeměpisných označení v návaznosti na spor o označení Budweiser mezi českým pivovarem Budějovickým Budvarem a americkým pivovarem Anheuser-Busch. Detailně popisuje právní úpravu zeměpisných označení a ochranných známek na mezinárodní, evropské a národní úrovni a historii vzniku označení Budweiser v České republice a USA. Z velkého množství soudních sporů se věnuje soudním sporům o označení Budweiser ve Velké Británii, Finsku, Rakousku, a Portugalsku, a to s ohledem na specifika jejich průběhu a/nebo specifika soudních rozhodnutí. V neposlední řadě se zabývá sporem o označení Budweiser na půdě Evropské unie a Světové obchodní organizace.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous work is focused on the relationship between trademarks and geographical indications in the framework of the dispute relating to the designation "Budweiser" between Czech brewery Budějovický Budvar and American brewery Anheuser- Busch. It describes in detail the legal regulation of the protection of geographical indications and trademarks with dividing into the international, European and national level and the history of the designation Budweiser in the Czech Republic and USA. It dedicates to the litigations relating to the designation "Budweiser" in selected countries - Great Britain, Finland, Austria and Portugal, regarding specifics of their course and/or specifics of judicial decisions. Last but not least it concerns the dispute relating to the designation "Budweiser" in the framework of European Union and World Trade Organization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Duffková 902 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Kateřina Duffková 352 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Duffková 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Duffková 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Růžička, CSc. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB